Khi bạn cũng cần có những bước nhằm có thể còn có được khi cầm gậy golf chính xác sẽ cho giúp bạn tác động đến cú đánh bóng tốt nhất. Nắm chặt tay cầm trong lòng bàn tay và các ngón tay của bạn. Đối với độ nắm vừa phải, ngón tay cái bên trái của bạn phải được đặt ở bên phải trung tâm.

Từ đó, nắm tay phải của bạn bằng cách nắm chặt với hai ngón giữa và ngón trỏ. Ngón tay phải của bạn nên đặt ngay bên trái trung tâm.

Nếu bạn cũng cần có được nhờ những tay cầm của bạn ở giữa, bạn sẽ có thể nhìn thấy hai khớp ngón tay trên mỗi bàn tay. Còn nếu không, tay cầm của bạn sẽ tác động quá mạnh hoặc quá yếu, khiến bạn tiếp xúc với quả bóng