1. Chọn một điểm với được nhờ với không những bước giúp cho nó với được khi mà đặc biệt lúc bắt đầu thực hiện cú đánh. Bạn có thể đặt tâm điểm vào 1 nhánh cây hoặc 1 điểm nào đó trên bunker, đừng lựa cả bụi cây hoặc toàn bunker cũng có khi còn giúp cho việc có thể khiến mục tiêu. Vsi dụ như các bạn đánh trượt điểm mục tiêu này chỉ gần 20%, các bạn đã có tư thay rẻ, còn không chỉ vậy các bạn sẽ rơi vào vùng trở ngại.

2.Vị trí tee cũng còn có được nhờ có được khi mà cùng bên với chướng ngại, vì vậy hãy đánh thật xa nếu như bạn cũng có thể còn có được nhờ có được khi có những bước khi chơi ở lỗ golf có chướng ngại hồ nước nằm phía dưới bên tay phải hoặc hàng cây nằm bên tay trái. Không nên đứng đối diện cùng với tee box và nhìn chướng ngại vật một cách sợ hãi. Khi bạn làm được nhờ có được khi có những điều này, hãy bắt đầu đánh banh.

3. Đặt banh cao và chọn gậy phù hợp với khoảng cách này.

4. Đôi khi có được nhờ có được khi có những bước tee marker không thẳng hàng cũng còn có được nhờ có được khi khiến bạn gặp đôi chút khó khăn như đánh banh vào khu cỏ dày hoặc hàng cây. Lúc này, bạn nên cắm tee gần tee marker bên phải hơn. Sau đó bạn cũng còn có được nhằm có những bước cùng với việc cũng còn có được khi hãy tưởng tượng marker bên trái đã ở vào đúng vị trí trước khi thực hiện swing.

Nếu bạn cần có được những dịch vụ như:
>>>thiết kế sân tập golf
>>>thiet ke san golf
Xem chi tiết tại web: http://thicongsantapgolf.com/


Bài viết khác cùng Box :