Với sự phát triển của nền y tế hiện đại, biện pháp phát thai bằng thuốc được xem là khá lành mạnh, tuân thủ khá đơn giản, lại kín đáo. tuy thế, đây cũng chính là “lỗ hỏng” mà nhiều “kẻ” đã lợi dụng...